voor opleidingen in het hoger onderwijs

“Opleiden is teamwerk”

Advies

Ondersteuning bij onderwijskundige verandering en vernieuwing

  • Voor instituten, opleidingen en docententeams
  • Evidence informed curriculumontwikkeling
  • Versterking van de onderwijsorganisatie

Een vak staat nooit op zichzelf

Voor docenten teams

Research intensief onderwijs, toenemende diversiteit, wel of geen selectie aan de poort, sturen of loslaten van studenten, activeren, en/of meer feedback en/of vooral kritisch denken bevorderen en dan blended / flipped? Vraagstukken en vernieuwingen duikelen soms over elkaar heen.

Hoger Onderwijskunde is gericht op bestendige kwaliteitsbevordering. Door docententeams te versterken en samen te werken aan kwaliteit en beleid wordt de ontwikkeling goed gedragen door de opleiding.

Evidence based werken

Hoger onderwijskunde werkt evidence informed, gebruikmakend van wetenschappelijke kennis en interne kwaliteitsanalyse bij de start van een innovatie.

Een of meerdere bijeenkomsten beleggen met het team?
Samen een visie uitwerken of een analyse maken?
Implementatiebegeleiding nodig?

Opdrachtgevers & Samenwerkingen