over hoger onderwijskunde

“Gras groeit niet door er aan te trekken”

missie

Het leeuwendeel van de wetenschap over onderwijs blijft onbenut. Door tijdsdruk, misvattingen of een gebrek aan toegankelijke bronnen wordt in de praktijk vaak het wiel opnieuw uitgevonden. Onderwijskundige wetenschap vereist bovendien een passende vertaling naar de specifieke onderwijscontext.

Hoger Onderwijskunde slaat de brug tussen onderwijswetenschap en onderwijspraktijk, middels training, coaching en advies voor docenten, opleidingen en instituten gericht op onderwijskwaliteitbevordering.

Onderwijs is teamwerk

Netwerkorganisatie

Dr. M.H.(Mariska) Knol is eigenaar van Hoger Onderwijskunde en werkt als zelfstandig ondernemer met een breed expertisenetwerk van docentopleiders, excellente docenten, onderwijswetenschappers en -adviseurs in Nederland en België. Hierdoor weet Hoger Onderwijskunde uiteenlopende professionalisering- en adviesbehoeften met de juiste personen te beantwoorden.
Heb je zelf expertise in huis die je graag zou willen delen?

Dr. M.H.(Mariska) Knol

Mariska Knol is sinds 2005 werkzaam als docentopleider en onderwijsadviseur voor het Hoger Onderwijs. In 2013 promoveerde zij aan de UvA (Department of Psychological Methods) in samenwerking met de Universiteit Leiden (ICLON). Haar onderzoek richtte zich op een grootschalig veldexperiment naar de effecten van coaching van universitaire docenten met behulp van tussentijdse studentevaluaties. Voor haar dissertatie ontving zij internationale erkenning met de Robert Menges Award van de AERA SIG Faculty Teaching, Evaluation and Development.

Daarna heeft ze voor de UvA o.a. de SKO opgericht in samenwerking met de UU en de VU, het evaluatiesysteem van de UvA inhoudelijk vernieuwd en opleidingen begeleid bij kwaliteitsbevordering. Voor de HvA heeft zij toegepast onderzoek verricht naar de kwaliteit en impact van de studiekeuzecheck. Daarnaast participeert ze landelijk in expertmeetings van de VSNU en het MCOW (bijv. initiatief voor de Commeniusbeurzen voor docenten). Haar grootste plezier beleeft ze aan didactische opleiding en coaching van docenten.

“Doordat het onderwijs verzorgd wordt door een docent die zelf afkomstig is uit het WO onderzoek en onderwijs, sluit de cursus inhoudelijk aan op de ervaring en ambitie van de deelnemers.”
“The teacher practices what she preaches: all techniques are applied while you’re learning.”
“Mariska heeft kennis van zaken en kan de vinger op de zere plek leggen, terwijl ze daarnaast ook de veiligheid en de sfeer in de groep weet te bewaken.”

Opdrachtgevers & Samenwerkingen